Nieuws van Zonnepanelen Centra

Op zoek naar zonnepanelen met subsidie? Het is ook in 2021 weer mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Dat kan via de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), waarmee opnieuw een bedrag van tientallen miljoenen beschikbaar is gemaakt.

De subsidie is er onder andere voor zonnepanelen, net als voor zonneboilers en andere duurzame initiatieven. De overheid wil zoveel mogelijk consumenten bewegen om een duurzame keuze te maken, waarmee ze minder energie verbruiken of dat zelf duurzaam kunnen opwekken. Zonnepanelen zijn daar een goed voorbeeld van, daarom maken ...


Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

Het gaat hard met de zonnepanelen in Nederland, omdat zowel consumenten als bedrijven daar op steeds grotere schaal gebruik van maken. Meer en meer mensen plaatsen de panelen op het dak, waarmee ze de mogelijkheid hebben om zelf duurzaam elektriciteit op te wekken. En ook bedrijven zien de kansen, zowel om milieuvriendelijker te werken als om op de lange termijn kosten te besparen.

Sterker nog, complete gemeenten, provinciën en ook de landelijke overheid kijken naar zonnepanelen in grote projecten als aantrekkelijke investeringen. Het is wat dat betreft niet zo vreemd dat er in 202...


Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

Er is veel discussie over het plaatsen van zonnepanelen op en bij monumenten. Voor meer duurzaamheid is dat een goed idee, maar het zou de waarde van de gebouwen kunnen aantasten.

Onder andere het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân houdt zich ermee bezig. Dit steunpunt heeft geoordeeld dat het goed mogelijk is om gebruik te maken van de zonnepanelen, bijvoorbeeld door die op het erf in plaats van op het gebouw te plaatsen.

Onder andere de Oude- en Nieuwebildtdijk, Achlum, Dronryp, Marsum, Oudebildtzijl en de binnenstad van Franeker werden beoordeeld, om na te gaan of het mogelijk...


Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

De woningcorporaties spelen op het moment een belangrijke rol in het plaatsen van meer zonnepanelen. Ten opzichte van 2015 liggen er 5x meer panelen op de daken, waardoor de woningen een belangrijke bijdrage leveren aan een meer duurzame energievoorziening.

Inmiddels gaat het om ongeveer 10 procent van alle woningen, die nu zonnepanelen op het dak hebben liggen. Het gaat in totaal om zo’n 250.000 woningen, die er daarmee samen voor zorgen dat er op een zonnige dag veel elektriciteit opgewekt kan worden.

Onder andere Sungevity en INNAX spelen een belangrijke rol bij het verduu...


Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

Dat zonnepanelen een goede investering vormen is haast geen nieuws meer. Het betekent ook dat ontzettend veel woningeigenaren en bedrijven daar graag gebruik van willen maken. En dat levert de laatste tijd steeds meer problemen op, omdat het glas dat daarvoor nodig is niet meer zo goed beschikbaar is.

De prijs van glas is de laatste tijd flink opgelopen, waardoor analisten al langere tijd een dreigend tekort aan zonnepanelen voorspellen. Sterker nog, zij gaan er vanuit dat er een tekort van 10 gigawattpiek zal ontstaan.

Hogere prijs voor glas

De prijs voor glas is al sinds...

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

De Spaanse leverancier Del Amo heeft de meest efficiënte zonnepanelen ter wereld gemaakt. En dat is op zich al uniek, maar vooral omdat het bedrijf het in de jaren ’70 van de vorige eeuw al een keer eerder heeft geprobeerd.

Toen lukte het niet om de panelen succesvol op de markt te brengen, omdat ze niet efficiënt genoeg waren. De investering bleek niet rendabel, al is het bedrijf daarna dus niet stil gaan zitten. Er is jarenlang onderzoek gedaan naar hybride zonnetechnologie, die nu een doorbraak heeft opgeleverd.

Al in 2012 deed Del Amo mee aan de Solar Decathlon Europe. Daar ...


Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

Het gaat nog altijd goed met de huishoudens in Nederland die zonnepanelen installeren. Er komen er jaarlijks steeds meer bij en dat lijkt ook in 2020 weer het geval te zijn.

Netbeheerder Liander heeft tot nu toe bijvoorbeeld al meer dan 80.000 huishoudens geregistreerd die zonnepanelen op het dak hebben geplaatst. Dat betekent dat er in 3 kwartalen tijd in totaal 346 megawattpiek aan zonnepanelen is geplaatst. Het gaat een steeds grotere bijdrage leveren aan de energiemix, waardoor we minder afhankelijk zijn van de fossiele brandstoffen die we nog altijd veel gebruiken

Stabiele...


Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

De binnenvaart is traditioneel een vervuilende industrie, vanwege de grote dieselgeneratoren die er nodig zijn om de schepen vooruit te stuwen. Er gaan steeds meer geluiden op om dit anders te doen, maar het blijkt in de praktijk soms lastig om dit daadwerkelijk uit te voeren.

Toch lijkt het er nu op dat de diesels binnenkort verleden tijd kunnen zijn. Het Rotterdamse bedrijf Wattlab is ermee bezig en ontving een subsidie van CityLab. Met de subsidie kan het bedrijf zonnepanelen voor de binnenvaart ontwikkelen. De panelen zijn er speciaal voor de schepen, om ervoor te zorgen dat die m...


Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

De Energiebespaarlening is al langere tijd een succes en dat is ook in 2019 opnieuw gebleken. Er werd meer dan 3.500 keer gebruik van gemaakt om zonnepanelen te plaatsen. Dat betekent dat er honderden miljoenen aan lening zijn verstrekt, waarmee de gebruikers zonnepanelen hebben geplaatst om duurzaam elektriciteit op te wekken.

De zonne-energie is daarmee goed voor zo’n 14 procent van de leningen die er zijn verstrekt. In totaal zijn er maatregelen genomen bij meer dan 11.000 woningen, die daarmee een stuk duurzamer zijn en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

600...


Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

Nederland maakt steeds meer gebruik van zonnepanelen, die in verreweg de meeste gevallen nog op het dak liggen. Op de tweede plaats komen de panelen in de zonne-akkers, waar vooral de boeren verantwoordelijk voor zijn.

Die akkers zijn goed voor 13% van het totaal, terwijl 7 van de 8 panelen op het dak liggen. Uiteraard gaat het om de daken van woningen en gebouwen samen, waardoor het lastig is om aan te geven welk deel daadwerkelijk bij particulieren op het dak ligt.

Snel meer zonnepanelen in duurzame energie

Uit analyses door onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving...

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Zonnepanelen Centra

Artikelen 11 tot 20 van 156 in totaal

per pagina
Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5