BTW teruggave zonnepanelen

Net zoals de afgelopen jaren kunt u ook dit jaar de btw terug vragen voor zonnepanelen die u heeft aangeschaft. U kunt het volledige BTW bedrag terug vorderen van de Belastingdienst. De Oostenrijkse dhr. Fuchs was van mening dat het opwekken en leveren van energie een economische activiteit bedraagt. Er is sprake van een ‘ondernemer’ als er een vergoeding tegenover de dienst staat. Gezien het feit dat daar sprake van is heeft het Europese Hof het mogelijk gemaakt de BTW terug te kunnen vorderen.

Zoals hierboven is beschreven kunt u het BTW bedrag volledig terug vragen van de Belastingdienst. Hier staat echter wel wat papierwerk tegenover. Bovendien dient u in ieder geval een deel van de opgewekte elektriciteit aan het stroomnet terug te leveren. U dient zich in te schrijven bij de Belastingdienst als ondernemer. U hoeft zich als particulier niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Net zoals elke ondernemer dient u 4x per jaar (elk kwartaal) uw BTW aangifte in te vullen.

Voor wie is dat van toepassing?

De uitspraak is voor iedereen in Nederland van toepassing gezien Nederland lid is van de Europese Unie. De uitspraak van het Europese Hof is gedaan op basis van de Europese BTW wetgeving.

Voorwaarden waaraan u moet voldoen

 • U schaft de zonnepanelen aan als particulier;
 • U heeft uw zonnepanelen installatie in gebruik genomen op of na 20 Juni 2013;
 • U gaat 4x per jaar BTW aangifte doen;
 • U levert de opgewekte energie (deels) terug aan uw energie leverancier.

Wat betekent dit voor u?

U kunt de btw terugvragen met de btw-aangifte en op die manier gemakkelijk €100 - €150 besparen. Op deze manier kunt u investeren in een meer geavanceerde zonnepanelen installatie of maakt u meteen een hoger rendement.

Hieronder volgt een klein stappenplan om de btw op zonnepanelen terug te vragen.

Subsidie Zonnepanelen

Stappenplan terugvorderen BTW zonnepanelen

1

Opgaaf startende ondernemer formulier invullen

Download de opgaaf startende ondernemer formulier

Het formulier spreekt grotendeels voor zich. Wij bespreken de vragen hieronder in het kort.

 • Vraag 1a vult u bij handelsnaam uw eigen naam in;
 • Vraag 2 onder rechtsvorm kiest u voor eenmanszaak;
 • Vraag 3 vult u uw eigen gegevens in (gelijk aan vraag 1);
 • Vraag 4 kunt u overslaan;
 • Vraag 5 kunt u beantwoorden met ja;
 • Vraag 6a kunt u beantwoorden met 1 opdrachtgever;
 • Vraag 6b kunt u beantwoorden met opwekken van stroom via zonnepanelen. U vult uw gegevens in van uw energieleverancier (bijvoorbeeld Eneco, Essent, etc);
 • Vraag 8a forfait bedrag (zie tabel hieronder) x 100 / 21 = antwoord 8a. Bijvoorbeeld: 3300 Wp = € 80 x 100 /21 = € 380,95;
 • Vraag 8b kunt u beantwoorden met de aanschafkosten van uw zonnepanelen installatie exclusief BTW (dit keer zonder -). Bijvoorbeeld: € 4000,- ex BTW;
 • Vraag 8c kunt u beantwoorden met nee;
 • Vraag 8d kunt u beantwoorden met bedrijfsadres
 • Vraag 7a kunt u beantwoorden met loon;
 • Vraag 7b kunt u beantwoorden met 0;
 • Vraag 7c antwoord 8a – antwoord 8b = antwoord 7c. Bijvoorbeeld: € 380,95 - € 4000,00 = € -3619,05;
 • Vraag 7d vult u alleen in als u inkomen heeft uit andere werkzaamheden;
 • Vraag 9 kunt u beantwoorden met nee;
 • Vraag 10 kunt u overslaan (geen stukken bij te voegen);
 • Vraag 11 kunt u beantwoorden met uw gegevens en ondertekenen;

LET OP: ZONNEPANELEN CENTRA KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET GEBRUIK VAN DIT STAPPENPLAN.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0000 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10000 € 200
2

Schriftelijke ontvangstbevestiging van de Belastingdienst

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de Belastingdienst. Meestal is dit binnen 5 werkdagen. De brief bevestigt dat u bent aangemerkt als ondernemer. Deze brief bevat ook een BTW nummer. Binnen 5 werkdagen krijgt u een brief met uw loginnaam. U ontvangt nogmaals binnen 5 werkdagen een brief met uw wachtwoord. Met de combinatie van uw login naam en wachtwoord kunt u digitaal uw BTW aangifte doen.

Mocht dit niet het geval zijn adviseren wij u contact op te nemen met de Belastingdienst. Als u niet op tijd uw aangifte indient riskeert u een boete.

3

BTW aangifte in het eerste jaar van uw aankoop

Vanaf het moment dat u aangemerkt bent als ondernemer moet u elk kwartaal BTW aangifte doen (4x per jaar). De voorwaarde is dat u de BTW aangifte in het aankoop jaar doet. Voor de jaren erna kunt u ontheffing aanvragen, doe dit wel vóór 1 januari van het volgende jaar.

Eerste kwartaal aangifte

Gelukkig hoeft u het BTW bedrag over uw geleverde stroom niet zelf uit te rekenen. De Belastingdienst heeft het makkelijk gemaakt door standaard bedragen te hanteren (forfait). De tabel hierboven weergeeft uw BTW bedrag aan de hand van uw zonnepanelen installatie. Het bedrag geldt voor één jaar. Het forfait bedrag vult u éénmalig in bij uw éérste kwartaal aangifte. Bij de volgende kwartaal aangiftes mag u 0 invullen.

Voorbeeld

U heeft bijvoorbeeld een zonnepanelen systeem van 3300 Wp. Voor een dergelijk pakket staat een forfait bedrag van 80 euro. Dit vult u in bij vraag 1a. Ditzelfde bedrag vult u nogmaals in bij vraag 5a. Bij vraag 5b vult u het BTW bedrag in van uw zonnepanelen installatie. Dit bedrag staat vermeld op uw factuur. Bij een pakket van 3300 Wp krijgt u ongeveer 900 euro terug aan BTW.

In de volgende 3 kwartalen moet u ook aangifte doen. In het formulier vult u 0 euro in. Wij adviseren u elk kwartaal aangifte te doen. Bij het niet invullen van de BTW aangifte riskeert u een boete en een voorlopige aanslag.

4

BTW ontheffing voor de komende jaren

Zoals eerder aangegeven hoeft u alleen BTW aangifte te doen in het jaar van aankoop. Op basis van de kleine ondernemersregeling kunt u ontheffing aanvragen. Deze regeling houdt in dat als u minder dan € 1345,- per jaar aan BTW heeft u hiervoor vrijstelling krijgt. U kunt géén ontheffing aanvragen voor het jaar waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft. Wij adviseren u de ontheffing aan te vragen na uw eerste kwartaal aangifte (zonder uw eerste kwartaalaangifte kunt u immers geen BTW terugvorderen). Na uw eerste kwartaal aangifte kunt u per 1 januari van het nieuwe jaar ontheffing aanvragen. Na uw ontheffing aanvraag krijgt u per direct geen uitnodiging meer voor het doen van kwartaalaangiften.

Voorbeeldbrief terugvragen btw zonnepanelen:

Geachte heer/mevrouw,

Door de aankoop van zonnepanelen lever ik stroom aan het energienetwerk, waardoor ik aangemerkt ben als ondernemer. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. De BTW die ik in de jaren daarna zal moeten afdragen zal minder zijn dan € 1345,-. De BTW zal mij worden kwijtgescholden op basis van de kleine ondernemingsregeling.

Ik verzoek u vriendelijk mij vanaf 1 januari van het komende jaar ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting.

Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek.

Hoogachtend,

Naam

BTW nummer

Adres

Telefoonnummer

Ontdek ons assortiment

Ontdek nu ons assortiment aan zonnepanelen/omvormers en profiteer vandaag nog van onze aanbiedingen!

Vrijblijvende offerte

Bent u ook geïnteresseerd? Vraag nu uw gratis offerte aan en maak gebruik van onze scherpe aanbiedingen!

Contact Zonnepanelen Centra

Twijfelt u nog en heeft u vragen omtrent zonnepanelen (installaties)? Geen probleem! Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij zorgen voor een passend antwoordt!

Wilt u een gratis zonnepanelen offerte ontvangen?

Binnen 24 uur een scherpe offerte in uw mailbox

Nee, bedankt